Velkommen til

Velkommen til

“Der er et stort uudnyttet potentiale i smarte produkter – også kaldet ‘Internet of Things”. Danske virksomheder skal have fokus på, hvordan de kan koble produkter på ‘det udvidede internet’, så de kan optimere dem i forhold til, hvordan de anvendes i praksis. Det vil det nye IoT-forum hjælpe dem med.”
Mirko Presser, Assistant Professor, BTECH, Aarhus Universitet

Mirko Presser, Assistant Professor, BTECH, Aarhus Universitet

Vi har set en stærk modning af IoT de seneste to år. I perioden før 2012 vidste kun få, hvad IoT var. I dag snakker alle om det, og det har sat skub i både kommercialisering og forskning på området
 

 

Bo Sejer Frandsen, Direktør it-forum

Bo Sejer Frandsen, Direktør it-forum

Med det nye forum ønsker vi at give de deltagende virksomheder ny viden inden for IoT og tilstødende områder. Virksomhederne skal mødes for at blive klogere, men også for at udveklse erfaringer med hinanden til gensidig inspiration
Jan Overgaard, Sektionsleder, Digitalisering og Logistik på Teknologisk Institut

Jan Overgaard, Sektionsleder, Digitalisering og Logistik på Teknologisk Institut

IoT handler i bund og grund om at udnytte teknologien til at skabe en mere datadrevet forretning, som ofte også giver mere tilfredse kunder. IoT Forum konkretiserer b.la., hvordan man kan komme i gang. 
 

 

 
 

Netværket vil

Møder

Afholde erfamøder og events

Samarbejde

Styrke og facilitere samarbejde mellem uddannelsesinstitioner og private virksomheder

Kommunikere

Kommunikere regionens styrkepositioner på området – både lokalt, nationalt og internationalt

Medlem af IoT-forum

Der afholdes min. fire årlige møder samt ad hoc arrangementer hos partnerne.
Deltagende virksomheder betaler et årligt gebyr på 1250 kr. ekskl. moms til IoT-forum – per navngiven deltager fra virksomheden.
Ved deltagelse af mere end 2 personer fra samme virksomhed, er prisen 750 kr. ekskl. moms for person nummer 3 og derover.
Møderne er gratis for medlemmer – ikke medlemmer kan deltage for kr. 750 kr. per møde.

Partnere IoT-forum

au_engineering
au_computer_science
incuba
it_forum
maskinmesterskolen
alexandra_instituttet
TI

Kontakt

Aarhus, Danmark
randiv@itforum.dk
87 34 56 59
IoT-forum vil hjælpe din virksomhed på vej